Styrsystem till Lundbytunneln

2 600 m tunnel är nu uppgraderad och moderniserad med ett av de mest avancerade styrsystemen i landet. Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad av Midroc Automation och Installation i Göteborg med betydande underentreprenader av såväl ÅF och Infracontrol.

Som bilist möter man moderniseringen i form av ett smidigare trafikflöde med över 100 elektroniska trafikskyltar som kan styra hastigheten, varna för kö, arbete eller olycka samt användas vi utrymning av tunneln. 

Midroc genomförde under 2012-2013 ett byte av styrsystem, skyltar för visning av trafikinformation och elinstallation. Leveransen skulle från början ha varit 2 stycken separata PLC-system för drift, tele och trafik men under projektets gång effektiviserades detta och drift och tele slogs ihop till ett system. I leveransen ingick även ett trafikdetekteringssytem för TrV. 

Entreprenaden omfattade i huvudsak följande nya system med tillhörande hårdvara och installationer:

  • Trafiksystem för befintlig och ny trafikutrustning
  • Kommunikationsplattform
  • Lokalt CSS (SCADA-system) för styrning och övervakning
  • Styrsystem för trafik
  • Styrsystem för drift
  • Styrsystem för Tele

Det här var ett projekt där vi var väl bekanta med förutsättningarna. Midroc Electro var med och genomförde installatonerna från början och vår installationsdivision i Göteborg har sedan dess haft ett drift- och underhållsavtal. Projektet visar på bredden i vår projektförmåga - det handlar både om systemkunskap, rationell installation och gott samarbete med våra underentreprenörer.

 

För mer information