Process och tågstyrning

Midroc har uppdraget att leverera system för process- och tågstyrning till en stor underjordsoperation. Målet är att fjärrstyra hela underjordsoperationen, effektivisera produktionen och öka personsäkerheten.

Midroc Automation har, tillsammans med partnern Bombardier Transportation, fått förtroendet att leverera system för styrning av processer för lastning, trafikering och lossning av de förarlösa tåg som till högsta produktivitet och lägsta miljöpåverkan transporterar malmen från brytställe till anrikningsverk utan avkall på personsäkerhet.

I leveransen ingick initialt kontrollsystem för process & CCTV samt tåg för lastning, transport och lossning av förarlösa tåg. Leveransen utökades senare med processtyrning för DMLZ, trafikstyrning för CIP samt kontrollrum på tre våningar med storbildsskärms-lösning. Med Midrocs system blir gruvan världens mest högteknologiska gruvoperation under jord och för Midroc Automation innebär det den största ordern någonsin.

Korta fakta om leveransomfattningen

System för process- och tågstyrning innefattande, bl.a.:

  • Konstruktion
  • Hårdvara
  • Programmering styrsystem Siemens PCS7
  • Tågstyrsystem INTERFLO från Bombardier
  • Ombordutrustning på tåg och vagnar
  • Integrerat kamerasystem
  • Kontaktledning
  • Centrala nätverk och system samt kontrollrum

För mer information