Garpenberg 2.5 utbyggnad av gruva

Midrocs uppdrag består av att tillsätta projektledare (bygg och mark), byggledare och KA (PBL) vid utbyggnad av gruva i Garpenberg i Dalarnas län. Gruvan är Sveriges äldsta gruva som fortfarande är i drift. I och med utbyggnaden av gruvan kommer malmproduktionen öka från 1,5 till 2,5 miljoner ton årligen.

Expansionen består av fyra delprojekt; gruvan under jord, mark och bygg ovan jord, anrikningsverket samt el och automation. Elinstallationerna ovan jord har utförts av vårt systerbolag Midroc Electro.