Volvo Cars Olofström - karossutrustning

Volvo skall ersätta den gamla XC90 och detta innebär ett behov av en mängd nya produktionsutrustningar. Midroc har varit underentreprenör åt LKN Industriautomation AB och tillsammans med LKN levererar Midroc Automation 10 stycken olika robotceller

Av dessa 10 robotceller är 6 helt nya och har byggts upp från noll. I övriga celler handlar det om anpassning och ombyggnation i redan befintliga celler så även den nya modellen går att producera i dessa. Det varierar mellan 1 till 6 robotar per cell.

I leveransen ingick:

  • Elkonstruktionen
  • Byggnationen av elskåp och lådor
  • Programmering
  • Installationen och idrifttagning
  • Utbildning samt slutdokumentation

Programmeringen skedde med Siemens PLC system TIA portal som verktyg och för el-konstruktionen användes CAD-verktyget ElCad. En av utmaningarna i projektet bestod i att Volvo Olofströms standarder i vissa delar skiljer sig väsentligt från Volvo Torslanda - en standard som Midroc är vana att jobba i. Vi är därför mycket glada över att vi fått beröm för vårt sätt att ta oss an dessa nya standarder - våra frågor, klarställanden och förslag har för kunden inneburit att de ser på sin standard med nya ögon och ser nya möjligheter något som kan komma att återspegla sig i framtida projekt.

Vi är också nöjda med hur vi har lyckats hitta lokala underleverantörer och att det samarbetet har fungerat så bra då de precis som vår egen personal visat prov på stort kunnande, engagemang och inställning.

För mer information