LKN - Saab Automobile - karossutrustning ny Saab 9-5

I leveransen ingick konstruktion, programmering, robotsimulering, byggnation av automatikskåp, installation och drifttagning. Leveransen omfattade ny tillverknings- och sammansättningsutrustning för Saabs kommande bilmodeller SAAB 9-5, där beställare var LKN Industriautomation AB

Nya anläggningsdelar byggdes upp och befintliga anläggsningsdelar kompletterades och byggdes om. De befintliga anläggningsdelarna procucerade SAAB 9-3 modellen något som gjorde att införandet av den nya utrustningen måste planeras mycket noggrant för att inte påverka eller hindra den produktionen.

En utmaning i projetktet var självklart den turbulens som uppstod när beskedet om nedläggning kom precis när förberedelserna för att ställa om driften till SAAB 9-5 pågick som bäst.

- Vi hade en uppgift att utföra och därför jobbade vi på och vi hade förtroende för SAABs ledning och projektgrupp något som gjorde att vi hade en tro på att det skulle ordna sig. När beskedet om att försäljningen till Spyker gått i lås blev det ett kvitto på att det lönat sig att hålla modet uppe säger Thomas Svensson, avdelningschef på Midroc Automation i Trollhättan

Orderns storlek gjorde att Midroc Automation i Trollhättan även nyttjade ett flertal resurser från Midrocs övriga avdelningar. Projektet startade i augusti 2009 och pågick till februari 2011 med den mest projektintensiva perioden från september 2009 – juli 2010.