Transformatorstationer Sidensjö

Midroc Automation hade helhetsansvaret vid leverans av två stycken 130/30 kV transformatorstationer till den 144 MW stora parken.

Leveransen inkluderade:

  • 2 fullständiga 130/33 kV ställverk
  • Mark och bygg
  • 130 kV ställverk
  • 33 kV ställverk
  • SCADA system och övervakning
  • Belysning, brand- och inbrottslarm

 

För mer information