Silkeborg Varme A/S

Midroc Automation är totalansvariga för byggnationen av en ny rökgaskondenserings-anläggning åt Silkeborg Varme A/S i Danmark.

En ny klimatlag i Danmark bidrar till en ökad efterfrågan på energieffektiva lösningar och marknaden inom hållbar produktivitet växer såväl i Danmark som i hela norra Europa. Midroc Automation ser fram emot att vara en del av den utvecklingen.

Den nya rökgaskondenseringsanläggningen i Silkeborg ska anslutas till ett befintligt gaskraftverk som idag levererar 110 MW el och nästan lika mycket värme.

Detta resulterar i att produktionen kommer att ökas med nästan 50 MW extra fjärrvärme. 

 

För mer information