Rökgasrenings-anläggning LKAB

LKAB satsar på effektiv rökgasrening i det nya pelletsverket KK4 i Kiruna. KK4 är det enda pelletsverk i världen som har kväveoxidrening.

Rökgasreningsanläggningen i KK4 består i övrigt även av elfilter för stoftavskiljning och reningsanläggning för bl a svaveldioxid. Projektet utfördes i samarbete med Alstom som även var huvudleverantör.

Leveransomfattning

Midrocs leverans omfattade automation och elektriska installationer:

 • Processtyrsystem ABB 800xA
 • Profibus-DP/PA och ASi lösningar i fält
 • Hårdvarukonstruktion i Smartplant från Intergraph
 • Programmering ABB Functional Design och standardbibliotek
 • Tillverkning av skåpsrack och fältutrustning
 • El- och instrumentmontage
 • 11 000 ingenjörstimmar

Anläggningsfakta

 • 3100 I/O
 • 130 motorer från 0,18kW till 3,6MW
 • 182 styrda värmeelement
 • 213 Profibus-DP noder
 • 272 Profibus-PA noder

För mer information