Elförsörjning Borås Energi & Miljöcenter

För att säkerställa högteknologiska och säkra komponenter, men också professionella installationer har Midroc Automation fått i uppdrag att säkerställa elförsörjningen både för Borås Energis framtida ”Energi och Miljöcenter” samt den befintliga anläggningen på Sobacken.

El- och automationsarbetet innebär att från en 130 kV mottagningsstation transformera och distribuera ut 10 kV till alla anläggningar inklusive den som redan finns på Sobacken i dag.

Entreprenaden omfattar även reservkraftaggregat för 400 V, hjälpkraftsystem och skydds- och kontrollutrustning.

Den utrustning som behövs för att distribuera elenergin som kraftvärmeverket producerar till allmänna elnätet är också inkluderad.

För mer information