Byte av kalkhanteringssystem Igelsta värmeverk

Midroc Automation hade totalansvaret när Midroc 2014 fick uppdraget att byta ut rökgasreningens kalkhantering på Igelsta värmeverk i Södertälje. En tight tidplan utan några som helst marginaler ställde höga krav på engagemang från alla parter.

Bakgrunden till projektet var att värmeverkets gamla kalkhantering hade blivit ett arbetsmiljöproblem något som behövde åtgärdas så fort som möjligt.

Uppdraget bestod i att byta ut det gamla kalkhanteringssystemet för rökgasanläggningen till två separata system för att undvika processen där släckt kalk blandades med vatten. Eftersom den nya lösningen innebar ett slutet system minskas riskerna med hanteringen avsevärt. Projektet hade en ovanligt tight tidsplan med bland annat tre veckor från beställning till det att första ingreppet skulle göras i anläggningen.

I Midroc Automations leverans ingick projektledning, delprojektledning automation, el och styr samt elektrisk konstruktion.

Utöver detta ingick följande delar:

  • El-installation
  • Rivning
  • Processdesign
  • Delprojektledning mekanik och process
  • Tank och rörsystem
  • Mekanisk rivning

Ett antal Midrocföretag fanns med som underleverantörer i projektet och det engagemang som fanns hos alla gjorde att vi löste utmaningen tillsammans. Midroc Project Management. Midroc Electro, Midroc Rodoverken samt Stirep (dotterbolag till Metalock Engineering) deltog i arbetet.

För mer information