Varför inte montera ner bron och måla den i verkstan, istället för på plats?

Kreativa idéer har alltid förändrat och förbättrat världen i stort som smått. En sådan stod Midroc Alucrom för när de funderade på hur de skulle vinna Jönköpings kommuns upphandling om att ytbehandla en 103 meter lång GC-bro med en totalyta på 2 000 m2. Konkurrensen var benhård i den offentliga upphandlingen och Midroc Alucrom behövde använda all sin uppfinningsrikedom. Lösningen blev radikal.

Anbudet som presenterades gick ut på att montera ned bron i fem sektioner och transportera den till en målningsstation. Där kunde man utföra blästring och målning under kontrollerade förhållanden inomhus, helt utan påverkan av väder och vind. Och dessutom använda befintlig återvinning av blästersand vilket påverkade både miljö och prisbilden positivt.

Midroc Alucrom vann upphandlingen och fick totalentreprenaden. Tenhultsborna slapp en stor bullrig och dammig arbetsplats mitt i byn under sommaren. Bron var återmonterad enligt tidplan till en nöjd uppdragsgivare. Den nyskapande tekniska lösningen gjorde att Jönköpings kommun kunde erbjudas både bästa pris och bästa kvalitet.