Blästring, Ringhals kärnkraftverk

Vissa delar av saltvattenkylsystemet i Ringhals kärnkraftverk måste alltid vara i drift. 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Så när Midroc Alucrom fick uppdraget att blästra 780 meter rör i systemet, krävdes mycket noggrann planering och tätt samarbete med både beställare och övriga inblandade entreprenörer. Det hela blev inte enklare av att även insidan skulle blästras.

I ett sådant här arbete finns också begränsningar i hur rören kunde monteras ned och vilka tider som finns tillgängliga innan rören måste vara monterade på plats igen. Tillvägagångssättet blev att montera ned rören, ta dem till Midroc Alucrom för att efter renovering lämna dem färdiga för återmontering. I rätt ordning, i rätt tid och utan att något skulle påverka driften.

Eftersom kärnkraftsverksamhet omfattas av rigorösa kontroller och inspektioner under arbetets gång ställdes stora krav på Midroc Alucroms dokumentation. Hela ordern levererades enligt tidplan, budget och med rätt kvalitet i alla delar.