Blästring & målning av ett hjärta

Midroc Alucrom hjälper Lysekil med ett rött värmande hjärta.

Januari 2019 

Alucrom blästrar och målar inte bara stora cisterner i Lysekil. Under hösten 2018 har vi fått möjligheten att medverka i projektet Urban Platsinnovation.

På piren i Lysekils södra hamn möts du av ett värmande rött hjärta som först tvättats med högtryck, blästrats till förbehandlingsgrad Sa 2 ½ och sedan målats i epoxi- och polyuretanfärg.

Hjärtat välkomnar nu alla som kommer med båt, och står i en ny mötesplats för att skapa trevlig utemiljö.

För mer information