Ytbehandling av gång- och cykelbro

JUNI 2017 - Alucrom utför just nu ytbehandling av en nytillverkad gång- och cykelbro över gamla Nynäsvägen i Stockholm.

Total längd på bron blir 154 meter. Bron är fördelad på 7 sektioner där varje sektion är 22 meter lång och 4,4 meter bred. Totalt ytbehandlar vi ca 1750 m² i projektet

Allt arbete utförs på vår anläggning i Jordbro, där vi har möjlighet att hantera stora och tunga konstruktioner med vår bockkran som lyfter 25 ton. Blästerhallen är 30 meter lång och målningshallen är 60 meter lång på vår anläggning i Jordbro.

Målningssystemet appliceras i 5-skikt och uppfyller korrosivitetsklass C5-M enligt ISO 12944-2, med hög hållbarhet på totalt 320 µm DFT.

För mer information