Ommålning av Stensjöfallets kraftstation

SEPTEMBER 2017 – Alucrom har utfört ommålning av Stensjöfallets kraftstation i Jämtland nära norska gränsen ca 15 mil nordväst från Östersund. I ytbehandlingsentreprenaden som vi har utfört åt Fortum Generation AB ingick bland annat invändig blästring och målning av tilloppstuben, utförande av ställningar, intäckningar samt ras- och fukthindrande skyddstak i övre kant på tuben.

Den underjordiska anläggningen byggdes 1968 i Indalsälven och har Sveriges största fallhöjd på totalt 318 meter. Effekten är på 95 MW och normal årsproduktion är 204GWh/år.   

Alucrom utför avancerade ytbehandlingsentreprenader över hela Sverige och utomlands.

För mer information