Stålstommar/Byggstål

Alucrom utför kontinuerligt ytbehandling av olika typer av stålstommar och takfackverk. Dessa ytbehandlas oftast enligt kraven i EN 1090-2. Allt från enkel verkstadsgrundfärg i korrosivitetsklass C1 för stål som i vissa fall byggs in, till korrosivitetsklass C5-M (marin), med högsta krav på hållbarhet i extrema miljöer.

JANUARI 2018 – Alucrom utför kontinuerligt ytbehandling av olika typer av stålstommar och takfackverk. Dessa ytbehandlas oftast enligt kraven i EN 1090-2. Allt från enkel verkstadsgrundfärg i korrosivitetsklass C1 för stål som i vissa fall byggs in, till korrosivitetsklass C5-M (marin), med högsta krav på hållbarhet i extrema miljöer. Alucrom är en av få ytbehandlingsentreprenörer som själva är certifierade enligt EN 1090-2 och dessutom i samtliga utförandeklasser (EXC1 – EXC4). Detta innebär att vår kund kan påvisa för beställaren att hela kedjan av entreprenörer är EN 1090-2 certifierade.

I många fall applicerar vi även brandskyddsfärg. Denna färgtyp ”sväller” vid brand och ligger och isolerar den bärande stålkonstruktionen mot kollaps, som kan inträffa när man når den kritiska ståltemperaturen. Brandskyddsfärgens skikttjocklek beror på flera faktorer såsom brandklass, typ av stålprofil och lastutnyttjandegrad. Vi hjälper våra kunder att specificera rätt produkt och rätt skikttjocklek till varje projekt. Alucrom är dessutom en av väldigt få ytbehandlingsentreprenörer som kan brandskyddsmåla objekt både för normalt brandförlopp likväl som för kolvätebränder (olja & gas). 

För mer information