Petrokemi

Alucrom utför kontinuerligt underhållsmålning inom tung processindustri. Framförallt arbetar vi med raffinaderierna, oljedepåerna, petrokemiindustrin samt inom papper & massa.

DECEMBER 2017 – Alucrom utför kontinuerligt underhållsmålning inom tung processindustri. Framförallt arbetar vi med raffinaderierna, oljedepåerna, petrokemiindustrin samt inom papper & massa. Dessa kundsegment ställer höga krav på vårt utförande. Processindustrin ligger också långt fram vad gäller kravspecifikationer inom arbetsmiljö, HSM/HSE (hälsa, skydd, miljö), då det föreligger stora risker inom framförallt brand- och explosion att arbeta inne i processområdet, när anläggningarna är i drift.

Alucrom är en av väldigt få målningsentreprenörer i Sverige som är certifierade inom arbetsmiljö enligt HSM/HSE standarden OHSAS 18001:2007. Vi blev certifierade redan år 2012 enligt denna standard. Idag har vi kunder som har denna certifiering som ett ”skall krav”, för att få utföra ytbehandlingsarbeten i deras process när anläggningen är i drift.   

För mer information