Oil & Gas - Gascistern

Midroc Alucrom utför kontinuerligt ytbehandling av nya och befintliga gascisterner på en av våra 22 anläggningar i Sverige, Finland och Polen. I de fall cisternerna är för stora för att flyttas utför vi istället ytbehandlingen direkt på plats.

JANUARI 2018 – Alucrom utför kontinuerligt ytbehandling av nya och befintliga gascisterner. I de fall gascisternen är lätt att transportera brukar vi använda någon av våra fasta blästrings- och målningsstationer som ligger geografiskt rätt. Vi har idag 22 anläggningar i Sverige, Finland & Polen.

I de fall cisternerna är för stora för att flyttas utför vi istället ytbehandlingen på plats. Vår entreprenadavdelning verkar i hela Norden. För cisternägarna innebär detta att de har en kontakt oavsett var ytbehandlingen utförs. Vi kallar detta koncept för ”One Stop Shop”.

 Bilden visar en gascistern ytbehandlad på en av våra anläggningar i Stockholm. Anläggningen är väl anpassad för denna typ av objekt, då vi bland annat har en lyftkapacitet på hela 25 ton!

 Fakta om cisternen på bilden:

  • Längd: 13,5 meter
  • Höjd: 3,1 meter
  • Bredd: 2,85 meter
  • Vikt: 18,5 ton
  • Målningssystem: Korrosivitetsklass C4, system A4.08 enligt ISO 12944-5

Kulör: RAL 9016