Broräcken - Stockholm

APRIL 2018 – Alucrom utför blästring & målning av broräcken för en GC-bro norr om Stockholm. Arbetet utförs på en av våra anläggningar i Stockholm. Broräckena har nedmonterats och transporterats till vår anläggning där räckena innan förbehandling avfettas och högtryckstvättas med hetvatten för att avlägsna eventuella klorider från vägsalt.

Därefter blästras räckena till renhetsgrad Sa 2½ enligt ISO 8501-1 samt med ytprofil medium (G) enligt ISO 8503-2.

 Målningssystemet som appliceras består av en zinkrik epoxi, järnglimmerpigmenterad epoximellanfärg samt polyuretantäckfärg för bästa kulör- och glansbeständighet.

 Målningssystemet uppfyller kravet i TRV AMA enligt korrosivitetsklass C5-M med hög hållbarhetsklass för varmförzinkat stål. System 
A7.12 enligt ISO 12944-5:2007. 

För mer information