Invändig cisternmålning

MARS 2018 – Alucrom har precis avslutat en fältentreprenad, där vi har ytbehandlat en cistern invändigt åt en kund i Malmö. Vi är lite av ”specialister” på invändig cisternmålning, då vi utför detta på samtliga raffinaderier i Sverige, och på de flesta oljedepåer runt om i landet.

 Vår utbildade personal och omfattande utrustning, gör att vi klarar av att utföra flera större cisternentreprenader samtidigt oavsett geografisk placering av cisternen.

I regelverket MSBFS 2014:5 (föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor), finns möjlighet för beställaren att erhålla ett längre inspektionsintervall av cisternen. Då skall cisternen vara ytbehandlad med ett målningssystem certifierat av ett ackrediterat inspektionsorgan. Beställaren kan då erhålla 12 års inspektionsintervall istället för 6 år, som gäller för omålad cistern eller cistern målad med icke certifierat målningssystem.

För mer information