Cisternmålningar på samtliga raffinaderier i Sverige

Alucrom har under året genomfört cisternmålningar på samtliga raffinaderier i Sverige (Preem, St1, Nynäs) samt på flera oljedepåer runt om i landet

Invändig cisternmålning utför vi med färgprodukter som uppfyller MSBFS 2014:5, för att vår beställare skall erhålla ett förlängt inspektionsintervall om 12 år istället för 6 år som gäller för omålad cistern eller cistern målad med icke godkänd färgprodukt.

Med utbildade ”Diplommålare” och speciell sprututrustning för cisternfärger, klarar vi idag av att applicera samtliga förekommande färgmaterial för invändiga & utvändiga cisterner. Med vår enorma erfarenhet av målning av cisterner, kan vi visa upp en referenslista från samtliga oljebolag verksamma i norden, vilket gör oss unika på marknaden.