Ytbehandling av skorsten

Midroc Alucrom har utfört blästring och rostskyddsmålning av en nytillverkad skorsten enligt EN 1090-1. Skorstenen är ytbehandlad på vår anläggning i Arendal, Göteborg för vidare transport med båt till Stavanger i Norge.

All ytbehandling har utförts enligt kraven i EN 1090-2, där målningssystemet är dimensionerat enligt korrosivitetsklass C3, med hög hållbarhetsklass (system A3.09, med kulör RAL 7016). Manteldiametern är 1000 mm och den totala längden på skorstenen är 28,4 meter.

Alucrom har i detta projekt försett kunden med komplett dokumentation i form av en "prestandadeklaration" över vår utförda delprocess. Denna dokumentation använder kunden i sin slutdokumentation till beställaren för att visa att hela konstruktionen inklusive delprocesser som kunden ej utför i egen regi, uppfyller samtliga krav enligt reglerna i EN 1090-1 som gäller för bärande stålkonstruktioner.