Underhåll av bro i Huskvarna

Alucrom har som totalentreprenör utfört komplett underhåll av en gång- och cykelbro i Huskvarna

Istället för att bygga ställning och täcka in hela bron för att kunna utföra blästring & målning på plats, beslutade vi i samråd med beställaren att plocka ned bron i sektioner och transportera den till vår anläggning i Göteborg. Förutom kostnadseffektivitet innebar denna lösning även att all ytbehandling kunde genomföras under optimala förhållanden utan någon påverkan av väder eller vind. Vår Arendals anläggning är en av de största anläggningarna för blästring och avancerad ytbehandling i Sverige. Förutom blästring & målning utförde vi även ett komplett nytt tätskikt på brofarbanan.

Brons längd är 67 meter fördelat på 3 sektioner och hela bron inklusive räcken väger 65 ton. I Alucroms uppdrag ingick bland annat blästring av allt stål till renhetsgrad Sa 2½ med ytprofil medium (G). Målningssystemet som applicerades uppfyller korrosivitetsklass C5-M med en total skikttjocklek på 320 µm DFT och kulören är RAL 6008