Glasobelisken på Sergels torg

Midroc Alucrom har som totalentreprenör fått förtroendet att renovera ett av Stockholms mest kända landmärken, Glasobelisken på Sergels Torg i Stockholm.

 I totalentreprenaden ingår bland annat tvätt, blästring, sprutmetallisering och rostskyddsmålning av den invändiga stålkonstruktionen.

Ett unikt projekt med unika förutsättningar som ställer höga krav på vår hantering av allt glas. Vår entreprenadavdelning arbetar normalt med kunder inom den tunga industrin, med väldigt höga krav på skydd och säkerhet (HSE). Dessa erfarenheter tar vi med oss in i detta projekt.

Glasobeliskens samtliga 60 000 glasprismor kommer att monteras ned och transporteras till Midroc Alucroms ytbehandlingsanläggning i Jordbro för att tvättas och därmed erhålla sin ursprungliga renhetsgrad innan samtliga glaskassetter återmonteras på Glasobelisken. Varje glasprisma väger 1-3 kilo och totalt handlar det om ca 90 ton glas som skall demonteras och återmonteras på den 37,5 meter höga glasobelisken.

 Arbetet påbörjas omgående och kommer att avslutas under sena våren 2017.