Avancerad ytbehandling på samtliga raffinaderier i Sverige

Midroc Alucrom utför avancerad ytbehandling på samtliga raffinaderier i Sverige (Preem, St1, Nynäs).

Vi utför blästring & målning av stålkonstruktioner samt ytbehandling av cisterner både invändigt och utvändigt. Vi applicerar även ”fireproofing” speciellt anpassat för kolvätebränder. För detta innehar vi ett utförandecertifikat. Sprutmetallisering med ren aluminium eller en legering av zink & aluminium tillhör också en av våra spetskompetenser som efterfrågas inom petroleumindustrin.

Under januari 2016 har Preem Raffinaderi valt att skriva ett långtidskontrakt (3 + 2 år) med Alucrom för all underhållsmålning på båda raffinaderierna i Göteborg & Lysekil (största raffinaderiet i Skandinavien). I Alucroms uppdrag ingår blästring & målning av rör- och stålkonstruktioner, invändig- och utvändig cisternmålning samt brandskyddsmålning för kolvätebränder.

En stark bidragande orsak till att vi fick kontraktet i stor konkurrens med andra bolag var vår kompletta certifiering inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) samt inom HMS & arbetsmiljö (OHSAS 18001). Detta tillsammans med vår projektförmåga och vår utrustningspark som möjliggör att vi kan genomföra flera stora entreprenader på olika ställen samtidigt var avgörande i Preems beslut att skriva kontraktet med Alucrom.