Ommålning av skeppslastare i Oxelösunds hamn

Midroc Alucrom har utfört ommålning av en befintlig skeppslastare i Oxelösunds Hamn.

Alucroms beställare använde vår spetskompetens inom befintliga och nya färgsystem. Efter en noggrann undersökning av det befintliga färgsystemet med ett antal tester utförda gällande konditionen på det befintliga färgsystemet, kunde Alucrom specificera ett nytt färgsystem som kunde appliceras på det befintliga målningssystemet.

Alla rostskador förbehandlades innan applicering av det nya färgsystemet. Tack vare Alucroms kunskaper inom färgteknologi, kunde beställaren i detta fall spara mycket pengar. Dessutom kunde arbetet utföras under kortare tid, vilket var viktigt då skeppslastaren behöver vara i drift så snart ett fartyg anländer.

Miljömässigt så innebar Alucroms unika tekniska lösning att avfallsmängderna minskade drastiskt, vilket uppfyllde vår beställares systematiska miljöarbete för att minska och förebygga miljöbelastningen vid inköp av tjänster.