Case

Tillsammans har vi tagit oss an utmaningar inom industri, energi, infrastruktur, bygg och fastighet sedan 1996. Här ser du ett urval av alla de innovativa lösningar vi levererat genom åren.

Filtrera resultat

Case

Konstverk

Ibland får vi in udda föremål för ytbehandling i våra anläggningar. Detta konstverk är tillverkat av STUDIO EBBA BOHLIN AB och ytbehandlat på vår anläggning för tunga fordon i Stockholm.
Case

Ny modern bilhall i Örebro

Möller Bil är en stor och etablerad återförsäljare av bilar i Örebro. De hade behov av nya, moderna och funktionella bilhallar. Midroc var involverad när Möller Bil i Örebro byggde en ny hall för Audi fick sedan en totalentreprenad vid ombyggnationen en ny hall för Volkswagen.
Case

Äldreboende som är tryggt för alla

Ny teknik gör de äldre tryggare. Så kan man sammanfatta satsningen på projektet Ängsbacken i Sandviken. Äldreboendet har byggts i tre etapper. Midroc svarar för kraft, belysning och säkerhet i detta partneringprojekt med bland annat Skanska.
Case

Energiförbrukningen minskade med 29%

Textilia, som tvättar och hyr ut personalkläder och textilier, sänkte sin energiförbrukning med 29% på anläggningen i Örebro. Detta efter att Midroc i ett partneringprojekt med Textilia genomfört en rad åtgärder med målet att uppnå kraven på Svanenmärkning 3.0.
Case

Säkerhetslösningar för ny brandstation

Behovet av en ny brandstation var stort. RIB-styrkorna i Lindesberg, som är en del av Nerikes Brandkår, åker på i snitt 200 larm per år. För Midroc var det lite ovanligt att först projektera och ta fram ritningar till underlag för byggföretagen och sedan avvakta beslut om byggnationen överhuvudtaget skulle bli av.
Case

Smart ljus hjälper äldre

När omsorgsföretaget Humana i egen regi byggde ett äldreboende i Gävle satsades hårt på belysningen. En unik ljusmiljö som hjälper de boende i vardagen skapades. Midroc installerade och projektet belönades med Svenska Ljuspriset 2017 – och har lett till flera liknande projekt åt Humana.
Case

Stålstommar/Byggstål

Alucrom utför kontinuerligt ytbehandling av olika typer av stålstommar och takfackverk. Dessa ytbehandlas oftast enligt kraven i EN 1090-2. Allt från enkel verkstadsgrundfärg i korrosivitetsklass C1 för stål som i vissa fall byggs in, till korrosivitetsklass C5-M (marin), med högsta krav på hållbarhet i extrema miljöer.
Case

Oil & Gas - Gascistern

Midroc Alucrom utför kontinuerligt ytbehandling av nya och befintliga gascisterner på en av våra 22 anläggningar i Sverige, Finland och Polen. I de fall cisternerna är för stora för att flyttas utför vi istället ytbehandlingen direkt på plats.
Case

Petrokemi

Alucrom utför kontinuerligt underhållsmålning inom tung processindustri. Framförallt arbetar vi med raffinaderierna, oljedepåerna, petrokemiindustrin samt inom papper & massa.