Tunnlar

För att trygga våra tunnlar genomför vi förebyggande arbete och underhåll och installerar innovativa lösningar för belysning som drar mindre energi men som ger säkert ljus. Vi erbjuder tekniska lösningar för tunnlar, i form av trafikstyrning, installation, säkerhet och service.

Systemen som används blir fler och fler och det är inte ovanligt med ett 20-tal system som skall integreras i t.ex. en tunnel. Delsystemen ingår också i trafikmyndigheternas styr- och övervakningssystem. Vi har i ett flertal projekt agerat huvudleverantör av tekniska system inklusive all installation av el och kraft samt utrustning i form av skyltar, bommar, kameror, fläktar med mera. Dessutom kan vi bidra med all typ av avancerad ytbehandling, korrosionsskydd och rostskyddsmålning till exempel.