Järnvägar

När vår infrastruktur fortsätter att utvecklas står våra järnvägar högt på agendan. Viktigt är underhåll, styrsystem och driftskötsel så vi kan undvika stopp och trängsel. Vi kan bidra med tekniska lösningar för att utveckla våra järnvägar.

Vi underhåller järnvägar och järnvägsbroar runtom i landet. Med vår unika sammansättning av kompetens kan vi åta oss hela entreprenaden, genomföra förbehandling, bygga ställningarna, tvätta, blästra och ytbehandla. Vi tar hänsyn till miljön och sanerar och tillvaratar marken efteråt.