Broar

För att trafiken ska fungera så bra som möjligt måste vi underhålla våra broar. Vi kan erbjuda lösningar som ökar livslängden på broarna, vi kan utföra service och installera styrsystem. Tillsammans skapar vi hållbara broar för våra samhällen.

Vi kan bidra med planering inför projektet, personal som utför underhållet och följer upp efteråt. Vi har bred erfarenhet av att undehålla broar och kan tack vare vår kompetensbredd åta oss hela entreprenaden, allt från ställningsbyggnation till installation av belysning eller styrsystem, till förbehandling och avancerad ytbehandling.