Olja och gas

För olje- och gasbranschen är det särskilt viktigt att fortsätta utveckla långsiktigt hållbara lösningar samtidigt som säkerheten och anläggningsdriften ska fortsätta att fungera. Genom att planera i ett tidigt skede kan vi undvika stopp som slösar både energi och resurser.

 

Säkerhet är a och o i en miljö så krävande som den olje- och gasbranschen hanterar varje dag. Det gäller så väl säkerheten för medarbetare som omvärld, så frågor som hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet måste stå högt på dagordningen för alla involverade.

Våra lösningar

Rostskyddsmålning

Det är på särskilt utsatta platser som vår yrkeskompetens ställs på sin spets. Det är därför vi anlitas.

Elinstallationer

Tillsammans med landets främsta elektriker får du kloka råd och en lösning som passar just dig. Eftersom vi är störst i Sverige på el kan vi ta oss an alla former av elarbeten oavsett bransch på ett synnerligen kostnadseffektivt sätt.

Projektledning

Oavsett uppdragets art eller storlek har vi lång erfarenhet och kunskap om projektledning inom industri och energi.

Tankbyggnationer

Med branschens mest unika lösning, skruvar vi upp tanken i sin helhet. Det ger dig höjd och volym i särklass.

Rörkonstruktioner

Världens tuffaste miljöer har lärt oss ett och annat om planering och rörmontage. Värdet av spårbarhet, exempelvis.

Ställningsbyggnation

Att garantera åtkomlighet med högsta möjliga säkerhet och med rätt tajming kräver inte bara rätt resurser. Samordning, kunskap, planering och en gnutta lokalkännedom behövs också.

HSE-Q lösningar

Våra erfarna konsulter kan underlätta ditt arbete mot en hållbar verksamhet. Vi utgår från våra kunders behov, och fokuserar på att arbeta Safe, Green and Lean, vilket sammanfattar våra kärnområden inom HSE-Q.

Byggprojektledning

Projektkunskap som karaktäriseras av trygghet, engagemang och ansvar genom hela processen från idé till färdig anläggning är centralt i vårt erbjudande.

Engineering

Vi kan hjälpa dig hela vägen från projektering till avslutat projekt. Att vi har gjort det förut gör att vi kan starta bättre, få ett smidigare genomförande och komma snabbare i mål.

Asset Management

Vår syn på Asset Management är att verksamhetsutveckling och underhåll ska leda till ökad tillgänglighet och i slutänden en bättre lönsamhet. Vi känner din verklighet. Därför får du också lösningar som fungerar hela vägen in i resultaträkningen.