Gruvor

För att öka produktiviteten och personsäkerheten i gruvbranschen kan vi erbjuda tekniska lösningar som kan automatisera hela, eller delar av, processen. Detta för också med sig miljömässiga fördelar. Vill du ta gruvdriften till nästa nivå tillsammans med oss?

Gruvor

De främsta drivkrafterna för automation i gruvbranschen är produktivitet och personsäkerhet. Midroc Remote Mining erbjuder kunden en möjlighet att helautomatisera driften av gruvan genom integrerade, samordnade och fjärrstyrda system och funktioner. Från centrala kontrollrum ovan jord kan färre personer sköta gruvdriften på ett produktionsoptimalt och säkert sätt.

Vi är stolta över att, i ett flertal projekt till världens mest högteknologiska gruvor, ha levererat system som lett till minskad risk, ökad produktivitet och funktionalitet samt lägre miljöpåverkan i våra kunders verksamhet.