Fordon

Här pågår en ständig modernisering och nu ställs det på allvar krav på att våra fordon ska drivas på nya sätt, på resurser som inte tar slut. Genom att vara steget före och ha långsiktighet i fokus kan vi utveckla innovativa lösningar för morgondagens nya fordon.

Fordon

Här pågår en ständig modernisering och nu ställs det på allvar krav på att våra fordon ska drivas på nya sätt, på resurser som inte tar slut. Genom att vara steget före och ha långsiktighet i fokus kan vi utveckla innovativa lösningar för morgondagens nya fordon.

Det är en ständig modernisering som pågår, med en effektivare och mer miljömässig fordonsproduktion som mål. För att hänga med i konkurrensen krävs innovation och ett långsiktigt fokus.

På Midroc har vi under många år haft ett nära och framgångsrikt samarbete med såväl fordonstillverkare som maskinleverantörer och spelat en aktiv roll i flera avgörande satsningar.  Med lokal förankring, breda resurser, verksamhetskunnande och en effektiv projektorganisation är vi en välmeriterad samarbetspartner i våra kunders projekt oavsett omfattning och komplexitet.