Energi och process

En mer hållbar utveckling i processindustrin är möjlig och förändringar är nödvändiga för att möta branschens krav på fler anläggningar som är mer miljövänliga och energieffektiva. Vi har långsiktiga perspektiv och integrerar alltid energi- och resursoptimering i våra projekt.

En mer hållbar utveckling i processindustrin är möjlig och förändringar är nödvändiga för att möta branschens krav på fler anläggningar som är mer miljövänliga och energieffektiva. Vi har långsiktiga perspektiv och integrerar alltid energi- och resursoptimering i våra projekt.

I processanläggningens miljö ställs hårda krav på kvalitet, miljö, säkerhet. Att samarbetspartners till processindustrin kan och förstår branschens gällande standarder, krav och system och kan uppfylla de gällande myndighetskraven är inte en nödvändighet, det är ett krav.

Midroc är ofta med i hela kedjan då ett omfattande projekt skall genomföras, något som ger oss goda möjligheter att realisera kundens målsättningar när det gäller energiförbrukning.

Våra lösningar

TurnKey Contracting

Vi ger dig hela anläggningen. Till ett fast pris. Med en projektförmåga i särklass.

Elinstallationer

Tillsammans med landets främsta elektriker får du kloka råd och en lösning som passar just dig. Eftersom vi är störst i Sverige på el kan vi ta oss an alla former av elarbeten oavsett bransch på ett synnerligen kostnadseffektivt sätt.

Underhållsstopp

Vi har erfarenheten av att framgångsrikt planerat och genomfört några av landets största industristopp utifrån högsta möjliga säkerhetsnivå. Hos oss hittar du förmodligen Sveriges mest skickliga ingenjörer och yrkesarbetare – som dessutom vet hur just din anläggning fungerar.

Asset Management

Vår syn på Asset Management är att verksamhetsutveckling och underhåll ska leda till ökad tillgänglighet och i slutänden en bättre lönsamhet. Vi känner din verklighet. Därför får du också lösningar som fungerar hela vägen in i resultaträkningen.

HSE-Q lösningar

Våra erfarna konsulter kan underlätta ditt arbete mot en hållbar verksamhet. Vi utgår från våra kunders behov, och fokuserar på att arbeta Safe, Green and Lean, vilket sammanfattar våra kärnområden inom HSE-Q.

Byggprojektledning

Projektkunskap som karaktäriseras av trygghet, engagemang och ansvar genom hela processen från idé till färdig anläggning är centralt i vårt erbjudande.

Projektledning

Oavsett uppdragets art eller storlek har vi lång erfarenhet och kunskap om projektledning inom industri och energi.

Engineering

Vi kan hjälpa dig hela vägen från projektering till avslutat projekt. Att vi har gjort det förut gör att vi kan starta bättre, få ett smidigare genomförande och komma snabbare i mål.

Midroc Crane Systems

Med korta drifttagningstider, högsta mekaniska kvalitet och otaliga tester, levererar vi kransystem som möter alla krav på säkerhet och flexibilitet som finns.