Industri

Genom inventering och kartläggning i tidiga skeden är det möjligt att spara både på resurser och på vår miljö. Dessutom kan vi planera så att er industrianläggning kan bli så effektiv som möjligt. Genom löpande underhåll och reparationer på plats är det möjligt för er att ha igång verksamheten samtidigt som vi utför nödvändiga reparationer.

Verksamhetsområden

Energi och process

En mer hållbar utveckling i processindustrin är möjlig och förändringar är nödvändiga för att möta branschens krav på fler anläggningar som är mer miljövänliga och energieffektiva. Vi har långsiktiga perspektiv och integrerar alltid energi- och resursoptimering i våra projekt.

Kraft

En mer hållbar utveckling i processindustrin är möjlig och förändringar är nödvändiga för att möta branschens krav på fler anläggningar som är mer miljövänliga och energieffektiva. Vi har långsiktiga perspektiv och integrerar alltid energi- och resursoptimering i våra projekt.

Olja och gas

För olje- och gasbranschen är det särskilt viktigt att fortsätta utveckla långsiktigt hållbara lösningar samtidigt som säkerheten och anläggningsdriften ska fortsätta att fungera. Genom att planera i tidigt skede kan vi undvika stopp som slösar både energi och resurser.

Livsmedel

Vi kan erbjuda lösningar för att bygga upp, effektivisera och automatisera delar av, eller hela, tillverkningsprocessen så att er verksamhet blir ännu säkrare och ännu mer effektiv. Tillsammans kan vi utveckla den bästa lösningen.

Läkemedel

Få branscher är så mångfacetterade och krävande som läkemedelsindustrin. Kraven på spårbarhet, kvalitet och produktivitet ökar i en accelererande takt.

Gruvor

För att öka produktiviteten och personsäkerheten i gruvbranschen kan vi erbjuda tekniska lösningar som kan automatisera hela, eller delar av, processen. Detta för också med sig miljömässiga fördelar. Vill du ta gruvdriften till nästa nivå tillsammans med oss?

Järn och stål

För att behålla konkurrenskraften och öka lönsamheten för järn- och stålindustrin krävs nya lösningar och idéer. Vi kan utveckla styrsystem för att styra och optimera produktionen samtidigt som ni får högre effektivitet och ökad lönsamhet.

Verkstadsindustri

Genom att komma in i ett tidigare skede och vara med och planera projekten kan vi bidra till att snabbare komma igång, genomföra löpande underhåll och utveckla styrsystem som kan bidra till ökad effektivitet och personsäkerhet.

Fordon

Här pågår en ständig modernisering och nu ställs det på allvar krav på att våra fordon ska drivas på nya sätt, på resurser som inte tar slut. Genom att vara steget före och ha långsiktighet i fokus kan vi utveckla innovativa lösningar för morgondagens nya fordon.

Kransystem

Midroc Crane systems erbjuder flexibla lösningar som möter högt ställda mekaniska och styrtekniska krav till kunder inom branscher som Järn och Stål, Kärnkraft, Papper och Massa samt Fordon.