Vindkraft

Att lösa framtidens energibehov med förnybara källor är möjligt, runt omkring oss finns massor av energi som vi kan ta tillvara på. En sådan energikälla är vindkraft, som både är effektiv och ständigt förnybar.

Förnybara kraftkällor efterfrågas i samhället samtidigt som vindkraftsparker bromsas på grund av motstånd från närboende eller bristande miljöutredningar. Det kräver sitt att balansera politik, miljö och samhälle och samtidigt ha stenkoll på miljöbalken. Men förnybara kraftkällor är inte längre en möjlighet för framtiden, det är ett måste. Frågan är alltså inte om vi kan hitta långsiktigt hållbara lösningar för alla parter, utan hur vi gör det.