Kärnkraft

För att garantera en långsiktigt stabil elproduktion behöver vi effektiva lösningar som är hållbara över tid. Genom att genomföra löpande underhåll kan vi spara resurser och undvika onödiga stopp, vi kan också göra riskanalyser och ge förbättringsförslag för er anläggning.

Regler, lagar och förordningar att förhålla sig till och en förväntan på en ständig effektivisering av anläggningen på både kort och lång sikt – med sänkta kostnader och ökad lönsamhet. Men som basen i Sveriges elsystem är det nödvändigt att hitta effektiva och kostnadsbesparande lösningar med hänsyn till lagar och regler. Bara då kan en långsiktigt stabil elproduktion garanteras.

Våra lösningar

Rostskyddsmålning

Det är på särskilt utsatta platser som vår yrkeskompetens ställs på sin spets. Det är därför vi anlitas.

Elinstallationer

Tillsammans med landets främsta elektriker får du kloka råd och en lösning som passar just dig. Eftersom vi är störst i Sverige på el kan vi ta oss an alla former av elarbeten oavsett bransch på ett synnerligen kostnadseffektivt sätt.

On-Site Repair

Vi förvandlar ditt stillestånd till full drift med hjälp av yrkesskicklighet.

Marksanering

Vår metod att förvandla förorenad mark till användbar yta handlar om genuint miljötänkande, bra struktur och ett incitament som hjälper dig att spara pengar.

Asset Management

Vår syn på Asset Management är att verksamhetsutveckling och underhåll ska leda till ökad tillgänglighet och i slutänden en bättre lönsamhet. Vi känner din verklighet. Därför får du också lösningar som fungerar hela vägen in i resultaträkningen.

HSE-Q lösningar

Våra erfarna konsulter kan underlätta ditt arbete mot en hållbar verksamhet. Vi utgår från våra kunders behov, och fokuserar på att arbeta Safe, Green and Lean, vilket sammanfattar våra kärnområden inom HSE-Q.

Engineering

Vi kan hjälpa dig hela vägen från projektering till avslutat projekt. Att vi har gjort det förut gör att vi kan starta bättre, få ett smidigare genomförande och komma snabbare i mål.

Midroc Crane Systems

Med korta drifttagningstider, högsta mekaniska kvalitet och otaliga tester, levererar vi kransystem som möter alla krav på säkerhet och flexibilitet som finns.