Skolor och utbildningsbyggnader

Våra barn bör få alla förutsättningar för att i sitt lärande vistas i en trygg och god miljö. Tillsammans med dig kan vi utveckla miljöer som skapar förutsättningar för ett aktivt lärande.

Akustik, ventilation och belysning är viktiga parametrar för att skapa rätt förutsättningar. Våra skolor och utbildningsbyggnader är miljöer som ständigt utvecklas i takt med vad forskningen visar kring kreativt lärande. Kostnadseffektiviteten är också en viktig parameter och tillsammans med dig kan vi utveckla miljöer som skapar förutsättningar för ett aktivt lärande.

Vi kan driva projekt med rätt kompetens i varje steg. Vår främsta strävan är att leverera kompetens för ett hållbart byggande. Ett hållbart byggande innebär för oss Socialt hållbart, Ekonomiskt hållbart och Ekologiskt hållbart.

Socialt hållbart

Tillsammans med våra kunder utveckla och planera projekten med stort fokus på trygghet, gemenskap och trivsel. De som ska bo eller verka i de projekt vi uppfört ska känna att dessa frågor har stått högt upp på vår agenda.

Ekonomiskt hållbart

Tillsammans med våra kunder utvecklar och planerar vi projekt för att nå lönsamhet för alla parter och skapa förutsättningar för låga drifts- och underhållskostnader.

Ekologiskt hållbart

Vi har ett stort engagemang för miljö- och energifrågor och strävar efter att skapa rätt förutsättningar för en sund miljö i våra kunders projekt. Vi kan i byggprocessen ge råd om metoder och produkter för att skapa minsta möjliga miljöpåverkan