Kontorsbyggnader

Mycket tid spenderas i kontor idag och vi vill bidra till att skapa inspirerande miljöer för våra arbetsplatser. Vi skapar trygghet i utvecklingen och uppförandet av dina kontorsbyggnader.

Vår främsta strävan är att leverera kompetens för ett hållbart byggande. Ett hållbart byggande innebär för oss Socialt hållbart, Ekonomiskt hållbart och Ekologiskt hållbart.

Socialt hållbart

Tillsammans med våra kunder utveckla och planera projekten med stort fokus på trygghet, gemenskap och trivsel. De som ska bo eller verka i de projekt vi uppfört ska känna att dessa frågor har stått högt upp på vår agenda.

Ekonomiskt hållbart

Tillsammans med våra kunder utvecklar och planerar vi projekt för att nå lönsamhet för alla parter och skapa förutsättningar för låga drifts- och underhållskostnader.

Ekologiskt hållbart

Vi har ett stort engagemang för miljö- och energifrågor och strävar efter att skapa rätt förutsättningar för en sund miljö i våra kunders projekt. Vi kan i byggprocessen ge råd om metoder och produkter för att skapa minsta möjliga miljöpåverkan