Tjänster och entreprenad

Vi utvecklar kundanpassade lösningar för morgondagens samhälle och industri. Vi tror att långsiktiga samarbeten, gedigen kundförståelse och engagerade medarbetare är grundstenar för våra lyckade projekt.

På Midroc vill vi bidra till en bättre framtid. Därför arbetar vi miljöfokuserat i allt vi gör, tänker ett steg längre och utmanar rådande arbetssätt inom alla de områden vi verkar i. 

Vi finns på många platser och är verksamma inom många branscher. Det gör att vi kan ta oss an helhetsåtaganden och stora projekt, men också delar i projekt och verka som rådgivare och konsulter. Vårt breda utbud av tjänster och tekniska lösningar, som är anpassade för samhälls- och industriutveckling, gör oss till en komplett samarbetspartner. Vi kan vara med från tidigt planeringsskede, bedöma risker och tidplaner, vara med under genomförandet och ta hand om uppföljningen efteråt.

Vi anpassar vårt erbjudande efter våra kunders speciella behov och har lång erfarenhet av att utföra utvecklingsprojekt, små som stora. För oss är öppenhet och förtroende två viktiga grundstenar i ett gott samarbete, och vi tror att det är när vi arbetar tillsammans som vi kan utveckla de bästa tänkbara lösningarna. 

Tillsammans utvecklar vi morgondagens samhälle och industri.