Embassy of Sharing

Om nätverket

Det händer mycket kring projektet Embassy of Sharing i olika nätverk. Till exempel givande samtal, webinar och idérika workshops på bland annat Social Innovation Summit och #IställetförAlmedalen, förstärkta samarbeten och kunskapsutbyten med Stiftelsen Botildenborg, FC Rosengård och Altitude Meetings.