Hälsa, Säkerhet och Miljö

På Midroc Rodoverken anser vi att en tillämpad hög säkerhetsnivå är en förutsättning för en trygg arbetsplats. Detta medför också en bra arbetsprestation och rätt kvalitet i arbetet. Därför ska säkerheten sättas först vid allt arbete inom företaget.

Rodoverken bidrar till att våra samarbetspartners når sina satta mål och vi når vår egen målsättning om 0 olyckor genom att:

  • Vi förhindrar olyckor genom att arbeta med förebyggande metoder.
  • Vi utreder grundligt orsaken till varje allvarlig incident för att undvika upprepning.
  • Vi för en öppen dialog om arbetsmiljöfrågor, både internt och externt, för att tillsammans med våra intressenter arbeta för kontinuerliga förbättringar.
  • Vi håller oss uppdaterade med och följer de lagar och krav som handlar om arbetsmiljö och säkerhet.