Våra certifieringar

Vi arbetar förebyggande och jobbar för att hela tiden utveckla vår verksamhet gällande hälsa, säkerhet och miljö.

Certifierat arbete för att öka kvaliteten

Vi vill erbjuda en bra arbetsmiljö för våra medarbetare och garantera en hög kvalitet på våra leveranser. Dessutom strävar vi efter målsättningen: noll arbetsplatsolyckor. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet gällande hälsa, miljö och säkerhet.