”Vi vill gärna kroka arm med våra hyresgäster.”

Intervju med Malin Kylefors, verksamhetsområdeschef förvaltning.

Den kanske mest påtagliga skillnaden mellan att jobba som förvaltare på konsultbasis och som förvaltare hos ett företag som äger sina fastigheter är möjligheten att vara långsiktig. Malin Kylefors vet vad den skillnaden kan innebära för en hyresgäst – hon har erfarenhet från båda världarna.

Hur länge har du varit på Midroc?
- Jag började för sex år sedan och ansvarar för förvaltningen av våra befintliga fastigheter, mestadels kontor. Vi är 15 personer som ansvarar för teknisk och ekonomisk förvaltning för fastigheterna som finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Stockholm.

Varför är långsiktighet bra för en hyresgäst?
– Framförallt för möjligheten att fatta andra typer av beslut kring våra investeringar. Det kan till exempel handla om större ombyggnationer för att anpassa lokalerna till en hyresgäst. Stora förändringar har förstås längre återbetalningstid och vi kan vara mer flexibla och tillmötesgående eftersom vi själva äger fastigheterna. En annan fördel är att det är samma medarbetare som sköter kontakterna med hyresgästerna. Genom att bygga långsiktiga relationer med våra hyresgäster kan vi bidra till ett nätverk företagen emellan vilket också är viktigt för oss.

Vad menas med varumärkesbyggande kontor, egentligen?
– Idag vill många företag profilera sig även med sina lokaler. Arbetsplatsen ska spegla företagskulturen och är en del i att attrahera och behålla kompetens och kunder. Vi vill gärna ”kroka arm” med våra hyresgäster och hjälpa dem med lösningar de själva inte ens tänkt på.

Hur ser det ut i dagens och morgondagens kontor?
– Arbetslivet går mot allt mer rörlighet, framförallt inom tjänstesektorn. Vi ser att det blir mer och mer vanligt att inte gå till kontoret varje dag, att kontoret är mer en mötesplats dit man går för att träffa kollegor och hålla sig informerad. Service och tjänster runt omkring får större betydelse och där försöker vi ligga i framkant med att erbjuda olika saker som underlättar livspusslet för de som arbetar i våra lokaler. Det kan vara ett gym, en gemensam reception, gemensamma mötesrum för flera företag eller möjligheten att samla hela företaget för träffar.
– Digitaliseringen kommer förstås att påverka oss, liksom hållbarhetsfrågorna som blir allt mer betydelsefulla. Estetik är viktigt och hänger ihop med varumärket. En vacker design och genomtänkta lösningar ingår i helheten.

Vilka möjligheter har en hyresvärd och förvaltare att erbjuda kunderna?
– Vi tycker att det är när vi hjälper kunden på deras resa och bidrar till deras affär. Alla har olika behov i olika perioder, ibland finns ett behov att växa, ibland att krympa. Vi skapar möjligheter genom att ha ett brett erbjudande, till exempel i World Trade Center där vi erbjuder allt från enskilda arbetsplatser till lokaler över 1 000 kvadratmeter. Men det måste inte alltid vara så komplicerat. Att se till att det finns gott kaffe, en fin plats att äta lunch på och att någon hälsar dig välkommen på morgonen räcker långt.