Vårt ledarskap

Ett gott ledarskap ska enligt oss skapa trygga medarbetare och grupper som vågar och vill bidra till sin egen och bolagets utveckling.

Vårt ledarskap

Vår kultur lägger grunden för hur vi ser på och vad vi förväntar oss av vårt ledarskap. Utifrån våra kärnvärden ska våra ledare visa på ett passionerat, innovativt och kompetent ledarskap som ser, bekräftar och utmanar varje individ. Ett gott ledarskap ska enligt oss skapa trygga medarbetare och grupper som vågar och vill bidra till sin egen och bolagets utveckling.

För att uppfylla våra förväntningar på en god ledare så krävs det både självinsikt och ödmjukhet inför sig själv och andra och detta skapar vi grundförutsättningar för genom att låta alla våra nyblivna ledare gå igenom en omfattande ledarskapsutbildning via vår interna affärsskola, MBS. På det sättet både kvalitets- och kultursäkrar vi våra ledare som även framåt har återkommande utbyte med MBS.

Vi har höga förväntningar på våra ledare och jobbar aktivt för att de ska ha förutsättningarna för att kunna leva upp till dessa och är därmed mycket stolta över bolagets senaste ledarskapsindex som landade på hela 86%.