Vad är ditt drömprojekt?

Tillsammans arbetar vi aktivt med att varje medarbetare är med och bidrar till sin egen utveckling och når sitt nästa drömprojekt.

Hitta ditt nästa drömprojekt tillsammans med oss.

Arbetet som konsult på Midroc innebär en vardag med spännande och varierande uppdrag. Tillsammans arbetar vi aktivt med att varje medarbetare är med och bidrar till sin egen utveckling och når sitt nästa drömprojekt.

Hos oss arbetar konsulter som specialister, generalister, projektledare och chefer inom industri, energi och samhällsutveckling. För att vi ska kunna ta tillvara på mångfalden av all kunskap och erfarenhet, som finns bland våra medarbetare i våra olika projekt, så tror vi på att kombinera såväl seniora som juniora konsulter i våra grupper.

Konsultarbetet innebär att ständigt möta och kommunicera med nya människor och gruppkonstellationer och till stöd i detta ger vi våra medarbetare, via vår affärsskola MBS, tillgång till självkännedom och dialogverktyg. Vi tror på att om du ges förutsättningar att lära känna dig själv och dina beteenden gentemot andra bättre, så kommer du inte bara känna dig tryggare utan också vara mer framgångsrik i att skapa och underhålla goda relationer till såväl kollegor som kunder.

En viktig del av vårt medarbetarutvecklingsarbete är att vi alltid utgår från att varje medarbetare äger sin egen utveckling. I praktiken innebär detta att varje medarbetare, under kontinuerlig dialog med närmaste chef, utgår från ett satt nuläge i form av kompetens och vilja för att nå gemensamt satta utvecklingsmål som gynnar individ likväl som bolag.

Förhoppningen med detta arbetssätt är att du som person, kontinuerligt ska kunna känna att du växer som människa genom att utmanas och lära dig nya saker både inom din yrkesroll och som individ.

Då vi har en inkluderande kultur med stor nyfikenhet på vad varje medarbetare kan och vill bidra med till sin och bolagets utveckling så strävar vi också efter att varje individ ska kunna hitta just sitt nästa drömprojekt. Du som medarbetare äger drömmen, men det är tillsammans vi skapar förutsättningarna för att göra det till verklighet!