Uppdrag & utveckling

En vardag med utmanande och varierande uppdrag som ger stor möjlighet till personlig utveckling.

Uppdrag & utveckling

Arbetet som konsult på MPM innebär en vardag med utmanande och varierande uppdrag som ger stor möjlighet till personlig utveckling. Hos oss arbetar såväl specialister, som generalister, projektledare och chefer inom industri, energi och samhällsbyggnad. För att vi ska kunna ta tillvara på all kunskap och erfarenhet, som finns bland våra medarbetare i våra olika projekt, så tror vi på att kombinera såväl seniora som juniora konsulter i våra arbetsgrupper.

En viktig del av vårt medarbetarutvecklingsarbete är att vi alltid utgår från att varje medarbetare äger sin egen utveckling, i nära dialog och med starkt stöd från närmaste chef. Vårt mål är att du som person, kontinuerligt ska kunna känna att du växer som människa genom att utmanas och lära dig nya saker både inom din yrkesroll och som individ.

Då vi har en inkluderande kultur med stor nyfikenhet på vad varje medarbetare kan och vill bidra med till sin och bolagets utveckling så strävar vi efter att varje individ ska kunna få hitta just sitt nästa drömprojekt. Du som medarbetare äger drömmen, men det är tillsammans vi skapar förutsättningarna för att göra det till verklighet!