Sveriges bästa arbetsgivare

Midroc är Sveriges bästa arbetsgivare

Vi tror att vi når det bästa resultatet när vi arbetar tillsammans, det gäller även vårt interna kulturarbete. Vår inkluderande företagskultur är vi alla på Midroc med och skapar, varje dag. Det är vi stolta över!

Midroc bestämde sig tidigt för att göra kulturen till en affärskritiskt viktig fråga. Vi vet att vårt arbetsklimat har en stor påverkan för hur vi trivs och mår på vår arbetsplats och även en direkt inverkan på vårt engagemang och vilja att bidra till utvecklingen av oss som bolag. Vår kultur förtydligas och förstärks av våra satta arbetssätt, verktyg och kärnvärden, men vi vet också att det inte är orden i dom ledningsdokumenten som avgör upplevelsen av vår kultur, det görs av våra medarbetare. Kultur är något vi skapar tillsammans. En kultur präglas också starkt av dess ledare och därför går alltid alla våra ledare igenom en omfattande ledarskapsutbildning via vår interna affärsskola, MBS. På det sättet både kvalitet och kultursäkrar vi dessa roller.

Vi tror att vår kultur och människorna som skapar den har en avgörande betydelse för att våra egna medarbetare nyligen röstade fram oss som Sveriges andra bästa Arbetsgivare inom Universums undersökning.

Våra kollegor beskriver kulturen som ”omtänksam och positivt förstärkande”, ”viljan att samarbeta, utan prestige och konkurrens”, ”affärsfokuserad med nära till beslut”, ”inkluderande med stor möjlighet till att göra sin röst hörd”.