Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Midroc Project Management arbetar enligt ett processorienterat ledningssystem, MMS, där kvalitets-, miljö och säkerhetsledning är integrerade delar.

Ledningssystemet är certifierat enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015  och motsvarar även kraven i OHSAS 18001/AFS 2001:1. Säkra projekt, som bidrar till kundernas lönsamhet och en hållbar samhällsutveckling, säkerställs genom riskanalyser, noggrann planering och uppföljning.

En stor andel av våra projektledare har dokumenterad kompetens för rollen som byggarbetsmiljösamordnare BAS P och U i byggnads- eller anläggningsarbete.