Midroc Project Management

Midroc Project Management utvecklar och leder konsultuppdrag inom energi, industri, samhällsbyggnad och infrastruktur.

Midroc Project Management genomför konsultuppdrag inom energi, industri, bygg och infrastruktur. Vi är vana att leda komplexa bygg-, energi- och industriprojekt och inte sällan hittar vi nya, innovativa lösningar.

Midroc Project Management har specialiserat sig på lösningar inom projektledning, underhållsutveckling, Engineering, underhållsstopp, HSE-Q (hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet) och bergrumskoncept.

 

Från före före till efter efter

Vi kan hjälpa till från första fundering, till dess att ritningarna är förverkligade,  driften är igång och det är dags att förädla och optimera verksamheten.

Kontakta oss

Här kan du kontakta oss